Begroting 2017

Doelen

Voor dit product zijn geen doelen of specifieke activiteiten gedefinieerd.

Stand van zaken

Activiteiten 2017

Als gemeente Tilburg voeren we verschillende taken uit op verzoek van andere overheden. De uitvoering wordt gedaan op basis van contractafspraken.

Opgenomen zijn de contracten met:

 • BAT Bedrijven NV en BAT Huishoudens BV
 • Uitvoering regionale jeugdzorg Hart van Brabant
 • Programmamanager Hart van Brabant
 • Regiotaxi
 • Leerlingenvervoer
 • Regionale samenwerking uitkeringen
 • Regionale samenwerking belastingen
 • Regionaal informatie- en expertisecentrum (Riec)
 • Fraudebestrijding regio
 • Zorg- en veiligheidshuis
 • Regionale samenwerking ICT (Dongen, Goirle, Taskforce Brabant-Zeeland)
 • Regiotaken ondernemersadvies

Per 1 januari 2017 stopt de dienstverlening op het gebied van backoffice werkzaamheden aan de regio gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Hilvarenbeek. Op dit moment wordt er een exitplan opgesteld waarin de financiële effecten worden meegenomen.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer