Begroting 2017

Doelen

Voor dit product zijn geen doelen of specifieke activiteiten gedefinieerd.

Wat gaat het kosten

Wat weten we nog meer

Nr.

Risico's

Kans van optreden

Incidenteel
Structureel

Bedrag
(x € 1.000)

Klasse

Status

23.

Rechtsgeding lichtmastreclame

Laag

I

100

3

Ongewijzigd

26.

Vertraging implementatie applicatie WIZ

Midden

I

650

3

Ongewijzigd