Begroting 2017

Sociale Stijging

Realisatie

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.10 - Onderwijs

L

35.136

33.058

35.469

35.557

35.544

35.279

1.10 - Onderwijs

B

-12.226

-7.734

-10.067

-10.324

-10.314

-10.304

Totaal 1.10 - Onderwijs

22.910

25.324

25.402

25.233

25.230

24.975

1.20 - Armoedebestrijding

L

21.175

21.156

24.428

23.347

22.799

22.799

1.20 - Armoedebestrijding

B

-1.367

-335

-142

-130

-130

-130

Totaal 1.20 - Armoedebestrijding

19.808

20.822

24.286

23.217

22.669

22.669

1.30 - Bevorderen zelfredzaamheid

L

49.925

48.061

56.005

49.733

47.730

48.143

1.30 - Bevorderen zelfredzaamheid

B

-3.638

-1.401

-8.475

-3.715

-1.476

-1.822

Totaal 1.30 - Bevorderen zelfredzaamheid

46.287

46.659

47.530

46.018

46.254

46.321

1.40 - Werk en inkomen

L

181.586

168.742

165.230

161.657

158.570

157.378

1.40 - Werk en inkomen

B

-119.266

-99.297

-96.842

-95.372

-93.540

-94.046

Totaal 1.40 - Werk en inkomen

62.320

69.445

68.388

66.285

65.030

63.332

1.50 - Maatschappelijke ondersteuning

L

93.202

98.186

97.849

98.865

99.561

98.231

1.50 - Maatschappelijke ondersteuning

B

-5.505

-4.629

-5.091

-4.980

-4.799

-3.399

Totaal 1.50 - Maatschappelijke ondersteuning

87.697

93.557

92.758

93.885

94.762

94.832

1.60 - Jeugdhulp

L

53.548

50.982

51.514

52.065

51.954

51.920

1.60 - Jeugdhulp

B

-698

0

-245

-138

0

0

Totaal 1.60 - Jeugdhulp

52.850

50.982

51.269

51.927

51.954

51.920

Totaal lasten

L

434.572

420.185

430.495

421.224

416.158

413.750

Totaal baten

B

-142.700

-113.397

-120.862

-114.659

-110.259

-109.701

Saldo Sociale stijging

291.872

306.789

309.633

306.565

305.899

304.049

Vestigingsklimaat

Realisatie

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.10 - Economie

L

13.454

33.689

15.600

14.466

27.088

12.756

2.10 - Economie

B

-38.552

-44.773

-26.097

-25.303

-37.555

-23.066

Totaal 2.10 - Economie

-25.098

-11.084

-10.497

-10.837

-10.467

-10.310

2.20 - Ruimte

L

27.811

34.980

54.906

32.698

21.814

20.338

2.20 - Ruimte

B

-10.333

-18.292

-36.459

-15.274

-4.136

-2.610

Totaal 2.20 - Ruimte

17.478

16.688

18.447

17.424

17.678

17.728

2.30 - Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

L

99.237

79.710

78.388

50.285

47.552

42.496

2.30 - Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

B

-98.043

-77.669

-77.151

-49.048

-46.315

-41.259

Totaal 2.30 - Stedelijke ontwikkeling & grondexploitatie

1.194

2.041

1.237

1.237

1.237

1.237

2.40 - Cultuur

L

26.138

32.911

24.643

26.427

24.674

24.636

2.40 - Cultuur

B

-4.123

-9.187

-1.800

-1.721

-93

-63

Totaal 2.40 - Cultuur

22.015

23.725

22.843

24.706

24.581

24.573

2.90 - Gebouwenexploitatie

L

35.241

34.622

18.998

23.043

22.543

22.339

2.90 - Gebouwenexploitatie

B

-38.239

-35.772

-21.477

-27.923

-27.566

-27.267

Totaal 2.90 - Gebouwenexploitatie

-2.998

-1.150

-2.479

-4.880

-5.023

-4.928

Totaal lasten

L

201.881

215.912

192.535

146.919

143.671

122.565

Totaal baten

B

-189.290

-185.693

-162.984

-119.269

-115.665

-94.265

Saldo Vestigingsklimaat

12.591

30.220

29.551

27.650

28.006

28.300

Leefbaarheid

Realisatie

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.10 - Openbare orde en veiligheid

L

34.459

34.749

33.997

33.808

33.750

33.283

3.10 - Openbare orde en veiligheid

B

-4.749

-2.250

-1.506

-1.228

-1.129

-1.129

Totaal 3.10 - Openbare orde en veiligheid

29.710

32.499

32.491

32.580

32.621

32.154

3.20 - Wijkgericht werken

L

12.911

12.490

12.125

12.707

12.249

12.128

3.20 - Wijkgericht werken

B

-1.725

-632

-612

-609

-171

-71

Totaal 3.20 - Wijkgericht werken

11.186

11.858

11.513

12.098

12.078

12.057

3.30 - Sport

L

31.323

32.240

32.225

30.987

30.987

30.987

3.30 - Sport

B

-10.374

-10.952

-8.246

-7.243

-7.243

-7.243

Totaal 3.30 - Sport

20.949

21.288

23.979

23.744

23.744

23.744

3.40 - Duurzaamheid, milieu & afval

L

28.201

26.369

25.235

24.396

23.661

23.409

3.40 - Duurzaamheid, milieu & afval

B

-6.657

-4.688

-4.904

-4.390

-3.563

-3.311

Totaal 3.40 - Duurzaamheid, milieu & afval

21.544

21.682

20.331

20.006

20.098

20.098

3.50 - Openbare ruimte

L

68.709

67.069

66.627

68.208

71.022

68.590

3.50 - Openbare ruimte

B

-22.959

-15.122

-14.976

-16.272

-18.599

-15.599

Totaal 3.50 - Openbare ruimte

45.750

51.947

51.651

51.936

52.423

52.991

Totaal lasten

L

175.603

172.917

170.209

170.106

171.669

168.397

Totaal baten

B

-46.464

-33.644

-30.244

-29.742

-30.705

-27.353

Bestuur

Realisatie

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.10 - Bestuur, samenwerken & netwerken

L

8.156

7.103

8.607

7.735

7.508

7.508

4.10 - Bestuur, samenwerken & netwerken

B

-205

-79

-449

-99

-55

-55

Totaal 4.10 - Bestuur, samenwerken & netwerken

7.951

7.024

8.158

7.636

7.453

7.453

4.20 - Publieke dienstverlening

L

15.634

13.588

16.235

16.184

15.443

14.945

4.20 - Publieke dienstverlening

B

-10.382

-9.779

-10.074

-9.884

-8.159

-8.159

Totaal 4.20 - Publieke dienstverlening

5.252

3.809

6.161

6.300

7.284

6.786

4.70 - Diensten aan andere overheden

L

18.094

18.260

16.386

16.393

16.393

16.393

4.70 - Diensten aan andere overheden

B

-17.634

-17.449

-15.526

-15.532

-15.532

-15.532

Totaal 4.70 - Diensten aan andere overheden

460

811

860

861

861

861

4.80 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

L

34.294

28.283

32.423

34.758

34.150

34.715

4.80 - Financiering en algemenen dekkingsmiddelen

B

-520.345

-526.565

-531.436

-529.497

-530.370

-529.768

Totaal 4.80 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

-486.051

-498.282

-499.013

-494.739

-496.220

-495.053

4.90 - Algemene baten en lasten

L

24.261

16.237

19.962

9.158

6.992

6.551

4.90 - Algemene baten en lasten

B

-21.107

-5.988

-15.277

-3.795

-1.354

-912

Totaal 4.90 - Algemene baten en lasten

3.154

10.249

4.685

5.363

5.638

5.639

Totaal lasten

L

100.439

83.471

93.613

84.228

80.486

80.112

Totaal baten

B

-569.673

-559.860

-572.762

-558.807

-555.470

-554.426

Saldo Bestuur

-469.234

-476.389

-479.149

-474.579

-474.984

-474.314

Totaal lasten

L

912.495

892.486

886.852

822.477

811.984

784.824

Totaal baten

B

-948.127

-892.593

-886.852

-822.477

-812.099

-785.745