Begroting 2017

Programma

Baten

Lasten

Reserve

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Sociale stijging

Res kapitaallasten

-462

-743

-731

-722

0

0

0

0

Totaal Sociale stijging

-462

-743

-731

-722

0

0

0

0

Vestigingsklimaat

Res beeldende kunst

-30

-30

-29

-29

0

0

0

0

Res volkshuisvesting

-2.436

-4.846

-4.982

-4.887

2.436

4.846

4.982

4.887

Res Herstructurering Erfpacht

-78

-78

-23

-23

4.404

3.176

3.176

3.176

Res Bovenwijkse vrz nw reg

0

0

0

0

1.999

1.678

523

0

Res Stimfds herg hist pand

-15

-15

-15

-15

7

7

7

7

Res Aanloopverliez parkeren

-647

-644

-643

-643

71

71

71

71

Best res startersleningen

-270

-260

-250

-240

220

210

200

190

Res Lok Herstruct fonds

-239

-231

-207

-206

16

15

15

10

Totaal Vestigingsklimaat

-3.715

-6.104

-6.149

-6.043

9.153

10.003

8.974

8.341

Leefbaarheid

Res bomen

-463

-125

-100

-100

55

60

65

65

Res bodem- en geluidssan

-1.218

-1.215

-1.223

-1.100

1.118

1.102

1.095

1.087

Res verplichtingen SPR

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Res Duurzame Investeringen

-25

-25

-25

-25

0

0

0

0

Totaal Leefbaarheid

-2.906

-2.565

-2.548

-2.425

2.373

2.362

2.360

2.352

Bestuur

Egal res Gemeentegebouwen

-2.436

-4.846

-4.982

-4.887

2.436

4.846

4.982

4.887

Res Parkeren

0

0

0

0

140

147

149

44

Res Tilburg Akkoord

0

0

0

0

33

23

12

12

Res CIST

0

0

0

0

5

5

5

5

Res verloed best stad

0

0

0

0

9

1

1

1

Res grootsch inv werken

0

0

0

0

2.367

771

424

260

Res beeldende kunst

0

0

0

0

6

4

2

1

Res openbaar vervoer

0

0

0

0

78

3

3

3

Res volkshuisvesting

0

0

0

0

29

20

10

1

Res bomen

0

0

0

0

26

12

10

9

Res Herstructurering Erfpacht

0

0

0

0

517

295

163

200

Res natuurontwikkeling

0

0

0

0

63

38

19

8

Res Bovenwijkse vrz nw reg

0

0

0

0

1.277

1.033

981

1.034

Beleggingsfonds 2000

-5.082

-5.082

-5.081

-5.081

2.679

2.606

2.557

2.506

Res Gebiedsgericht grondwater

0

0

0

0

57

56

54

53

Res Stimfds herg hist pand

0

0

0

0

20

17

16

15

Res kapitaallasten

-6.907

-7.868

-7.734

-7.598

286

448

437

427

Res Gaswinstuitkering

-2.074

-2.074

-2.074

-2.074

2.074

2.074

2.074

2.074

Res Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

177

177

177

177

Res Aanloopverliez parkeren

0

0

0

0

486

482

433

427

Best res startersleningen

0

0

0

0

47

47

47

47

Best Res Verkoop Essent

-10.381

-10.381

-10.381

-10.910

0

0

0

0

Best Res Verkoop Essent

0

0

0

0

10.381

10.381

10.381

10.910

Res Cofinancieringsfonds

0

0

0

0

58

49

46

46

Res Duurzame Investeringen

0

0

0

0

58

32

17

17

Res Veiligheidsbeleid

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

Res Ex-Essent

-457

-457

-457

0

457

457

457

0

Res revolv fds gem geb instal

96

124

127

137

Res Lok Herstruct fonds

0

0

0

0

139

131

107

106

Res Gemeentelijke Huisvesting

0

0

0

0

59

105

159

134

Totaal Bestuur

-27.337

-30.708

-30.709

-30.550

24.060

24.383

23.849

23.540