Begroting 2017

Rubriek

Product/dienst

Servicenorm

Streef-waarde

Realisatie
2013

Realisatie
2014

Realisatie 2015

Organisatie

E-mails (adressen gekoppeld aan Respons)

% behandeling binnen 2 werkdagen

85%

89%

92,2%

88,7%

Telefonie

% oproepen afgedaan door callcenter

80%

80%

87,6%

95,9%

Telefonie

% uitval

5%

5%

3,7%

2,8%

Post Dienstverlening (niet geregistreerd door DIS)

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

89%

92%

n.n.b.

Bezoekers

% behandeling klanten met afspraak binnen 10 minuten

100%

97%

97%

95%

Meldingen Centraal Meldpunt

% terugkoppeling binnen max. 2 weken

80%

87,6%

88,1%

96,8%

Vragen via social media

Antwoord binnen 24 uur (kantoortijden)

95%

-

-

99%

Betaling facturen

% facturen betaald binnen 30 dagen

90%

68%

69%

75%

Briefafhandeling

% centraal geregistreerde brieven dat binnen 8 weken is afgehandeld

95%

89%

92%

94%

Kinderdagverblijven / peuterspeelzalen

% aanmeldingen dat binnen de wettelijke norm van 56 dagen wordt afgehandeld

100%

98%

100%

96%

Inkomens-ondersteuning

Participatiewet

% aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld

95%

92%

89%

50%

Bijzondere Bijstand

% aanvragen (digitaal en per post) dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

90%

94%

93%

89%

Langdurigheidstoeslag

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

98%

99%

92%

Collectieve Zorgverzekering Minima

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

93%

99%

100%

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

% aanvragen dat binnen 26 weken na ontvangstbevestiging wordt afgehandeld

100%

-

100%

100%

Meedoenregeling

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

98%

98%

99%

Bijzondere Bijstand

% aanvragen (via WIN) dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

94%

93%

89%

IOAW

% aanvragen dat binnen 56 dagen wordt afgehandeld

95%

88%

96%

23%

Schuldhulpverlening, wachttijd

< 28 dagen

90%

24 dagen gemiddeld

28 dagen gemiddeld

30 dagen gemiddeld

Schuldhulpverlening, informatie/advies

% antwoord aan einde afspraak

100%

-

100%

WMO

WMO Hulp aan huis

Besluit aan einde afspraak

100%

-

Wordt niet gemeten

Gehandicapten-parkeerkaart met medische keuring

% afhandeling aanvraag binnen 56 dagen

100%

-

Wordt niet apart gemeten

Gehandicapten-parkeerkaart zonder medische keuring

% afhandeling aanvraag binnen 14 dagen

100%

-

Wordt niet apart gemeten

Aanleg invalidenparkeervak

% afhandeling binnen 56 dagen na betaling

100%

100%

100%

100%

WMO voorziening met bouwkundig rapport

% afhandeling aanvraag binnen 112 dagen

100%

-

87%

WMO voorziening zonder bouwkundig rapport

% afhandeling aanvraag binnen 56 dagen

100%

-

87%

Vervoer

Leerlingenvervoer; ontvangen na start schooljaar

% aanvragen dat binnen 30 dagen wordt afgehandeld

95%

100%

100%

100%

Leerlingenvervoer; ontvangen vóór 1 juni

% aanvragen dat voor start van nieuwe schooljaar wordt afgehandeld

100%

-

100%

Vergunningen

Omgevingsvergunning (% als volledige aanvraag is ontvangen)

Label 1: % dat binnen 10 werkdagen wordt afgehandeld

80%

-

Wordt nog niet gemeten

Label 2: % dat binnen 20 werkdagen wordt afgehandeld

90%

-

Wordt nog niet gemeten

Label 3: % dat binnen 8 resp. 26 weken wordt afgehandeld

90%

100%

100%

100%

Terrasvergunningen

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

97%

97%

97%

Drank- en horeca-vergunningen

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

96%

96%

96%

Kabel- en leiding-werkzaamheden

% afhandeling aanvragen binnen 42 dagen

95%

95%

n.b.

94%

Staanplaatsvergunning

% afhandeling binnen 42 dagen

100%

90%

90%

90%

Parkeren

Verkeersontheffing Taxibedrijven (busbaan/-strook)

% afhandeling binnen 3 werkdagen per post

100%

95%

95%

100%

Verkeersontheffing

% binnen 14 dagen bericht wel/geen ontheffing

100%

100%

100%

100%

Abonnement parkeergarage

Balie: Klaar terwijl u wacht of wachtlijst

100%

100%

100%

100%

Digitaal: Ontvangstbevestiging per omgaande, productafhandeling via backoffice

100%

100%

100%

100%

Post: Ontvangstbevestiging binnen max. 2 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Meerdaagse parkeerkaart

Balie: Klaar terwijl u wacht

100%

100%

100%

100%

Digitaal: % afhandeling binnen 3 werkdagen per post

100%

100%

100%

100%

Post: % afhandeling binnen 3 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Terreinvergunning (parkeren)

Balie: Klaar terwijl u wacht of wachtlijst

100%

100%

100%

100%

Digitaal: Ontvangstbevestiging per omgaande, productafhandeling via backoffice

100%

100%

100%

100%

Post: Ontvangstbevestiging binnen max. 2 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Parkeervergunning

Balie: Klaar terwijl u wacht of wachtlijst

100%

100%

100%

100%

Digitaal: Ontvangstbevestiging per omgaande, productafhandeling via backoffice

100%

100%

100%

100%

Post: Ontvangstbevestiging binnen max. 2 werkdagen

100%

100%

100%

100%

Overig

Afvalinzameling

Aantal klachten over niet geledigde containers als % van het aantal ledigingen

≤ 0,075%

0,052%

0,070%

0,060%

Asbestmelding

Via formulier: per ommegaande

100%

100%

Bestemmingsplan vooroverleg

Binnen 21 dagen

100%

-

100%

Aansprakelijk stellen GMT (schade melden)

% afhandeling binnen 42 tot 56 dagen

80%

75%

65%

Wijzigen automatische incasso

% afhandeling binnen max. 1 maand

100%

100%

100%

100%

Debiteurenvorderingen Tilburg*)

% afhandeling binnen 56 dagen

100%

100%

100%

100%

*) De servicenorm heeft alleen betrekking op de afhandeling van het proces van de debiteurenvorderingen. Om meer inzicht te krijgen in het afwerken van de debiteurenvorderingen wordt een kengetal geformuleerd dat meet wat het gemiddeld aantal dagen is dat een vordering open staat.